Blogiyhteistöitä tehdessä on muistettava verotusohjeet, ja alan kehittyessä aiheesta herää kysymyksiä. Vaikka yleinen periaate on se, että saaduista tuloista maksetaan verot, mutta moni muu asia on tulkittavissa tapauskohtaisesti.2019-01-03T14:24:23+03:00
WPDEV!!